Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 147 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA). Wersja użytkowa

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pismo okólne nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: przekazywania akt spraw zakończonych do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

Lista symboli cyfrowych (dostępna dla pracowników UJ po zalogowaniu)

Dawne przepisy kancelaryjne i archiwalne obowiązujące do 31 grudnia 2022 r. wprowadzone zarządzeniem Rektora UJ nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie Rektora UJ nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora UJ nr 56 z dnia 27 lipca 2018 r.

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

W sprawach Instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt:
 
Anna Grabowska-Kuźma
e-mail: anna3.grabowska@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 40
 
Edyta Paruch   
e-mail: edyta.paruch@uj.edu.pl  
tel. (12) 663 35 41
 
dr Agnieszka Niedziałek 
e-mail: agnieszka.niedzialek@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 41
 
W sprawach przekazywania akt z jednostek UJ:
 
Anna Grabowska-Kuźma 
e-mail: anna3.grabowska@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 40
 
dr hab. Maciej Zdanek 
e-mail: maciej.zdanek@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 39, 507 006 607
 
W sprawach przekazywania akt z jednostek UJ CM:
 
Edyta Paruch   
e-mail: edyta.paruch@uj.edu.pl  
tel. (12) 663 35 41
 
W sprawach przekazywania prac dyplomowych:
 
Paweł Gaszyński 
e-mail: pawel.gaszynski@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 38