Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy kancelaryjne

Przepisy

Zarządzenie nr 147 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA). Wersja użytkowa

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pismo okólne nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: przekazywania akt spraw zakończonych do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

Pliki do pobrania

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

warunki wilgotności zmAU.docx

wykaz spisów zdawczo odbiorczych.docx

spis dokumentacji niearchiwalnej na brakowanie.docx

Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej na brakowanie.docx

wniosek o brakowanie.docx

wycofanie.docx

protokół stwierdzenia zaginięcia, uszkodzenia, braku.docx

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opis teczki pracownika.docx

Opis teczki przewodu postępowania dr, dr hab., prof..docx

Opis teczki studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych.docx

Opis teczki aktowej.docx

Spis spraw.xls

Spis spraw.docx

Spis spraw EZD.xls

Rekomendacje

Rekomendacje dotyczące teczek postępowań doktorskich i habilitacyjnych  prowadzonych przez Rady Dyscyplin z dnia 15 lutego 2024 r.

Lista symboli cyfrowych (dostępna dla pracowników UJ po zalogowaniu)

Dawne przepisy kancelaryjne i archiwalne obowiązujące do 31 grudnia 2022 r. wprowadzone zarządzeniem Rektora UJ nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie Rektora UJ nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora UJ nr 56 z dnia 27 lipca 2018 r.

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poniżej propozycja zmian w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, które mają obowiązywać w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1 stycznia 2025 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag najpóźniej do 18 lutego 2024 r. na adres mailowy: archiwum@uj.edu.pl

AUJ_I_KANCELARYJNA_2023_czysta(3)_uwagiAU

JRWA_propozycja_nowelizacji_2024.xlsx

zał_1_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_AU

zał_2_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_AU

zał_3_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_spis_spraw_AU

zał_4_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_spis_spraw_EZD_AU

zał_5_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_opis_teczki_aktowej_AU

zał_6_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_opis_teczki_studenta_doktoranta_uczestnika_AU

zał_7_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_opis_teczki_postępowania_AU

zał_8_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_opis_teczki_pracownika_AU

zał_9_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_akta_kategorii_A_AU

zał_10_do_Instrukcji_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_akt_kategorii_B_AU

zał_11_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_akta_pracowników_AU

zał_12_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_akta_studentów_doktorantów_uczestników_AU

zał_13_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_akta_przewodów_postępowań_AU

zał_14_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_dokumentacja_techniczna_AU

zał_15_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_materiały_ulotne_AU

zał_16_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_nośniki_danych_AU

zał_17_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_fotografia_tradycyjna_i_cyfrowa_AU

zał_18_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_nagrań_audiowizualnych_AU

zał_19_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo-odbiorczego_prac licencjat_magister_podypl_AU

zał_20_do_Instrukcji_Kancelaryjnej_wzór_spisu_zdawczo_odbiorczego_dokumentacja_ze_składu_chronologicznego_AU

W sprawach Instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt:

Anna Grabowska-Kuźma
tel. (12) 663 35 40
 
Edyta Paruch   
tel. (12) 663 35 41

W sprawach przekazywania akt z jednostek UJ:

dr hab. Maciej Zdanek 
tel. (12) 663 35 39, 507 006 607

W sprawach przekazywania akt z jednostek UJ CM:

dr Maciej Janik  
tel. (12) 632 85 26

W sprawach przekazywania prac dyplomowych:

Paweł Gaszyński 
tel. (12) 663 35 38