Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pamięć Uniwersytetu: Co dalej z historią? Debata profesorska

Pamięć Uniwersytetu: Co dalej z historią? Debata profesorska

8 maja 2024 r. w dniu Święta Instytutu Historii UJ miała miejsce debata profesorska między prof. Andrzejem Chwalbą i prof. Krzysztofem Zamorskim. Przedmiotem debaty była przyszłość historii oraz nauk pokrewnych. Moderatorem była prof. Barbara Klich-Kluczewska

Krzysztof Zamorski - emerytowany profesor w Instytucie Historii UJ. Zajmuje się teorią historii, historią historiografii oraz historią społeczno-gospodarczą i demografią historyczną czasów nowożytnych i nowoczesnych. Autor kilku książek oraz 150 artykułów i rozpraw, m.in.: Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (1991), Dziwna rzeczywistość: wprowadzenie do ontologii historii (2008), Polish-Lithuanian Commonwealth. History, Legacy, Memory (Routledge, 2020; współredakcja z Andrzejem Chwalbą). W latach 1993–2003 dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2022). Jest kawalerem francuskich palm akademickich (odznaczenie w 1996 roku). W marcu 2023 otrzymał pamiątkowy Medal „Plus ratio quam vis” UJ.


Andrzej Chwalba - emerytowany profesor w Instytucie Historii UJ. Profesor założył Zakład Antropologii Historycznej. Na dorobek Profesora składają się prace z zakresu mikro- i makrohistorii, dziejów Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, demografii, urbanizacji, ekologii. Autor książek wielu książek, m.in. „Józef Piłsudski – historyk wojskowości”, „Polacy w służbie Moskali”, „Kraków w latach 1939–1945”, „Kraków w latach 1945–1989”, „Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918”. Andrzej Chwalba jest członkiem wielu organizacji międzynarodowego Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, uczestniczy w pracach Komitetu Kopca Kościuszki, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury, Rady Programowej Muzeum Nowej Huty, Rady Programowej Oddziału Muzeum Krakowa – Fabryki Emalia Oskara Schindlera. Był dziekanem Wydziału Historycznego (1996–1999), prorektorem ds. dydaktyki (1999–2005).

Zobacz video galerię

Pamięć Uniwersytetu: Co dalej z historią? Debata profesorska