Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opublikowano przykładowy JRWA dla uczelni publicznych

Opublikowano przykładowy JRWA dla uczelni publicznych

W ostatnim tygodniu kwietnia na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP) opublikowano przykładową klasyfikację i kwalifikację dokumentacji wytwarzanej przez uczelnie wyższe. Z przyjemnością informujemy, że udział w jej powstaniu miała mgr Anna Grabowska-Kuźma z Oddziału Akt Nowych Archiwum UJ.

Mgr Anna Grabowska-Kuźma została powołana do współtworzenia zespołu do spraw opracowania akt uczelnianych zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 lutego 2023. Reprezentowała tam Uniwersytet Jagielloński. O pracach zespołu informowaliśmy w grudniu 2023 [link].

W wyniku wielomiesięcznych dyskusji i spotkań w gronie archiwistów-teoretyków i praktyków wypracowano dokument uwzględniający specyfikę akt wytwarzanych przez uczelnie publiczne w Polsce. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 roku uczelnie są zobowiązane do posiadania i stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. W zamyśle NDAP prezentowany wykaz kategorii aktowych ma stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla tworzenia nowych lub unowocześnienia dotychczas stosowanych przez te instytucje jednolitych rzeczowych wykazów akt [link].