Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarła Pani Wanda Baczkowska

Zmarła Pani Wanda Baczkowska

Dnia 20 kwietnia 2024 r. zmarła Pani Wanda Baczkowska wieloletni pracownik Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rodzinie i Bliskim Dyrekcja oraz zespół pracowników Archiwum UJ składa najszczersze kondolencje.

Poznać Wilno, to znaczy — ukochać je na zawsze.

Miasto ma swój własny charakter i ton, i jest pieśnią entuzjazmu,

rozżarzonego do białości w wiekuistej „odzie młodości”.

Właśnie w Wilnie w rodzinie Haliny i Jana Safarewiczów, profesora na katedrze językoznawstwa indoeuropejskiego, przyszła na świat Wanda Baczkowska. Dziejowe losy spowodowały, że po II wojnie światowej rodzina znalazła się w Krakowie i tu toczyło się, już do końca, Jej życie.

Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne, w którym w 1955 r. uzyskała maturę. W latach 1956–1961 studiowała historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podstawie pracy „Początki polskiej historiografii mieszczańskiej w Małopolsce w XVI i XVII wieku” napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Barycza uzyskała w 1961 r. tytuł zawodowy magistra.

Krótko, w 1962 r., pracowała w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, by od 1962 r. związać się z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego: początkowo jako asystent, następnie dokumentalista i kustosz. Pani Wanda Baczkowska pełniła również obowiązki kierownika Oddziału Akt Dawnych. Na zasłużoną emeryturę przeszła w 2002 r.

Z racji swojego wykształcenia i posiadanej wiedzy w Archiwum UJ zajmowała się rękopisami pochodzącymi z epoki staropolskiej. Opracowywała również zasób XIX- i XX-wieczny, w tym inwentarze akt Studium Rolniczego, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Leśnego, Państwowego Kursu Wychowania Fizycznego czy Tymczasowej Komisji Szkolnej (opublikowane w: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850–1939 (1954), red. J. Michalewicz, Kraków 1997). Ponadto zajmowała się opracowaniem spuścizn osób prywatnych, w tym materiałów przekazanych przez swojego Ojca, Jana Safarewicza.

Wanda Baczkowska łączyła typową pracę w Archiwum, jak dyżurowanie w Czytelni, prowadzenie kwerend czy organizowanie pokazów, z badaniami naukowymi. Pracowała nad rozprawą doktorską oraz była częścią zespołu, który pod kierunkiem Leszka Hajdukiewicza opracowywał biogramy profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego od czasów staropolskich do współczesności, mające złożyć się na tworzone ówcześnie Corpus Academicum Cracoviense. Ostatecznie opracowała i przygotowała do druku biogramy pracowników naukowych Uniwersytetu z lat 1795–1850.

Była również autorką 43 biogramów do Polskiego Słownika Biograficznego.

Zawsze rzetelna w pracy, chętna do spełniania swoich obowiązków. W osobie Wandy Baczkowskiej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadało dobrego i wartościowego pracownika, odznaczającego się dużą życzliwością i umiejętnością pracy w zespole, taktem i kulturą.

Wanda Baczkowska zmarła 20 kwietnia 2024 r. w Krakowie. Pogrzeb odbędzie się 25 kwietnia tegoż roku na Cmentarzu Rakowickim.

Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata.

Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca.

Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie.

Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało.

Co było niepojęte, będzie pojęte.