Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł Profesor Jerzy Michalewicz

Zmarł Profesor Jerzy Michalewicz

Dnia 3 kwietnia 2024 r. zmarł Profesor Jerzy Michalewicz, znakomity historyk, zasłużony kierownik Archiwum UJ w latach 1994–2004. Rodzinie i Bliskim zespół pracowników Archiwum UJ składa najszczersze kondolencje.

Jerzy Michalewicz urodził się w 1938 r. w Kościerzynie. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-Wrzeszczu. W latach 19581963 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 1977 r., habilitację w 1989 r., profesurę nadzwyczajną w 1994 r.
 
Od 1969 r. był pracownikiem naukowym Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej, a następnie Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej i Statystyki Instytutu Historii UJ. W latach 19942004 kierował Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najważniejsze badania i publikacje Jerzego Michalewicza dotyczyły społecznych i gospodarczych dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Szkoła parafialna w Luborzycy i jej zwiazki z Uniwersytetem Jagiellońskim (14011803), „Zeszyty Naukowe UJ, t. 140, „Prace Historyczne, z. 17, Kraków 1966, s. 89116; Majątek Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie Kopernika, „Zeszyty Naukowe UJ, t. 333, „Prace Historyczne, z. 45, Kraków 1973; Majątek kapitałowy Uniwersytetu Jagiellońskiego XVXVIII w., Kraków 1984; Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVXVIII, współautorstwo z M. Michalewiczową, t. 12, Kraków 1999. Z czasem naukowe zainteresowania Profesora przesunęły się z epoki wczesnonowożytnej w kierunku wieku XIX, a badania poszerzyły się o historię gospodarczą Galicji: Przemysł gorzelniany Galicji doby autonomicznej. Między monopolem dworskim a monopolem państwowym, Kraków 1988; Słownik historyczny przemysłu gorzelniczego Galicji doby autonomicznej, t. 14, Kraków 19881993. Był autorem podręcznika akademickiego pt. Elementy demografii historycznej. Materiały do wykładów, ćwiczeń i metodyki prac badawczych, Warszawa 1979 oraz biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym.
Jako kierownik, następnie dyrektor Archiwum UJ zainicjował prace nad „Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 18501918i był redaktorem pierwszego tomu tej publikacji. Krótko przed odejściem na uniwersytecką emeryturę opracował obszerny zbiór świadectw pt. Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej, Kraków 2005.
 
Profesor Jerzy Michalewicz zmarł w Krakowie 3 kwietnia 2024 r.