Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Goście z Czech i Szwajcarii

Goście z Czech i Szwajcarii

W piątek 8 marca 2024 gościli w Archiwum Profesor Martin Holý i Doktor Kaspar Gubler – specjaliści w zakresie badań nad historią uniwersytetów w średniowieczu i w epoce nowożytnej, których badania koncentrują się na prozopografii społeczności uniwersyteckich.

Prof. Dr Martin Holý jest historykiem, specjalistą w zakresie historii wczesnonowożytnej. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk oraz kierownika tamtejszego Centrum Badań nad Historią Edukacji. Dr Kaspar Gubler, historyk-mediewista z Uniwersytetu w Bernie, jest specjalistą w zakresie humanistyki cyfrowej, od 2020 roku kierownikiem projektu Repertorium Academicum (REPAC) odpowiedzialnym za rozwój platformy cyfrowej i integrację danych. Częścią REPAC jest znakomita baza danych „Repertorium Academicum Germanicum”, z którą Archiwum UJ nawiązało kontakt w 2015 r. i pozostaje wspólnie w sieci „Heloïse. European Network on Digital Academic History”.

Podczas spotkania w Oddziale Badań Archiwum UJ przedyskutowaliśmy perspektywy współpracy i techniczne możliwości rozwoju stworzonej przez nas bazy „Corpus Academicum Cracoviense 1364–1780” z wykorzystaniem narzędzi używanych przez laboratorium cyfrowe REPAC Uniwersytetu w Bernie.

W godzinach popołudniowych wzięliśmy udział w seminarium zorganizowanym przez dra hab. Macieja Zdanka prof. UJ w ramach platformy badawczej HECTOR (Heritage – Culture – Norms) działającej przy Laboratorium Dziedzictwa Prawnego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Seminarium odbyło się w Strefie Studenckiej przy ul. Św. Anny 6 i było również transmitowane on-line.

Dr Kaspar Gubler wygłosił referat pt. Education of Jurists and the Transfer of Legal Knowledge in the Context of Prosopographical and Textual Databases. The Example of the Repertorium Academicum Germanicum (1250–1550). Prof. Dr Martin Holý we współautorstwie z żoną Doc. PhDr. Mladą Holą (Uniwersytet Karola w Pradze) przedstawił temat Law and Lawyers at the University of Prague in the Late Middle Ages and Early Modern Period (1457/1458–1622).

Zobacz galerię zdjęć