Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rok 2023 w Archiwum – garść statystyk

Rok 2023 w Archiwum – garść statystyk

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem pracy Archiwum UJ w roku 2023. Statystyki zostały ujęte w trzy grupy, odpowiadające trzem głównym wymiarom działalności naszej jednostki.

W zakresie nadzoru, wsparcia działalności jednostek oraz archiwizacji dokumentacji wytwarzanej w Uniwersytecie Jagiellońskim:

 • odbyliśmy 71 spotkań z pracownikami jednostek UJ i UJ CM, w czasie których rozmawialiśmy o praktycznej stronie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz pomagaliśmy przygotować akta do przejęcia przez Archiwum;
 • z jednostek organizacyjnych UJ i UJ CM przejęliśmy do zbiorów 216,43 metrów bieżących dokumentacji archiwalnej, czyli przeznaczonej do przechowywania wieczystego (kategoria A) oraz 319,15 metrów bieżących dokumentacji niearchiwalnej, z obowiązkiem przechowywania od 5 do 50 lat (kategoria B);
 • jako dary od osób prywatnych otrzymaliśmy 192 obiekty: dokumentację urzędową i osobistą, zdjęcia, albumy, dyplom doktorski, księgę pamiątkową;
 • do zbiorów biblioteki Archiwum zakupiliśmy 83 książki i czasopisma;
 • po uzyskaniu zgody Archiwum Narodowego w Krakowie przekazaliśmy do profesjonalnego zniszczenia (brakowania) 147,41 metrów bieżących dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B i Bc).

W zakresie zabezpieczania i udostępniania archiwaliów uniwersyteckich:

 • dokonaliśmy scalenia i zgromadziliśmy w jednym magazynie dokumentację Akademii Medycznej z lat 1950–1993, liczącą łącznie ok. 600 metrów bieżących akt;
 • wykonaliśmy blisko 70 000 cyfrowych podobizn akt, rękopisów i dokumentów pergaminowych. Prace digitalizacyjne objęły m.in. rodowody studentów z lat 1850–1906, teczki osobowe pracowników naukowych UJ z lat 1850–1939 oraz maszynopisy prac doktorskich z XX w. Digitalizacja cennych akt osobowych z II połowy XIX i I połowy XX w. jest priorytetem ze względu na problem tzw. kwaśnego papieru. Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu skanowanie obszernych woluminów odbywa się z maksymalną ochroną konserwatorską;
 • wykonaliśmy 120 cyfrowych kopii nagrań z nośników analogowych: taśm magnetycznych Studia Radiowego UJ „Alma Radio” oraz kaset magnetofonowych z posiedzeń Senatu Akademickiego;
 • w zbiorach Archiwum przeprowadziliśmy 241 kwerend naukowych i 623 kwerend urzędowych;
 • Czytelnię Archiwum UJ odwiedziło 692 korzystających, którym udostępniliśmy 2370 jednostek archiwalnych oraz 167 książek;
 • w ramach tzw. wypożyczeń wewnętrznych do instytucji uniwersyteckich wypożyczyliśmy 478 jednostek archiwalnych;
 • w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry AUJ poddano konserwacji i naprawie 529 obiektów.

W zakresie działalności naukowej i edukacyjnej między innymi:

 • pracownicy Archiwum opublikowali 5 artykułów naukowych i recenzyjnych, 5 biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym”, 3 artykuły popularno-naukowe;
 • przeprowadziliśmy 20 pokazów archiwaliów i lekcji archiwalnych dla gości i pracowników UJ, studentów polskich i zagranicznych, uczniów szkół;
 • przyjęliśmy 34 studentów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec, dla których zorganizowaliśmy praktyki archiwalne;
 • przygotowaliśmy nagrania filmowe rozmów z 17 uczonymi w ramach projektu „Pamięć Uniwersytetu”, łączna ilość wyświetleń wyniosła 12604, łączny czas oglądania 1992,19 godzin. Kanał zyskał 44 nowych subskrybentów, a przeciętnie widzowie spędzili 0:09:29 minut na oglądaniu materiałów.

Dnia 1 lutego 2024 odbyło się doroczne posiedzenie Rady Archiwalnej Archiwum UJ, podczas którego Dyrektor Archiwum dr hab. Przemysław M. Żukowski, prof. UJ, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Archiwum UJ w roku 2023.