Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum UJ i badania nad relacjami polsko-żydowskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie II RP. Artykuł Stanisława A. Sroki i Przemysława M. Żukowskiego w „Alma Mater”

Archiwum UJ i badania nad relacjami polsko-żydowskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie II RP. Artykuł Stanisława A. Sroki i Przemysława M. Żukowskiego w „Alma Mater”

W czasopiśmie „Alma Mater” (listopad 2023, nr 245) opublikowano artykuł poruszający sprawę relacji polsko-żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim...

W czasopiśmie „Alma Mater” (listopad 2023, nr 245) opublikowano artykuł „Wspólnota-antagonizmy-dziedzictwo. Sprawa relacji polsko-żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i kwestia getta ławkowego w drugiej połowie lat 30. XX wieku”. Jego autorami są prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, dziekan Wydziału Historycznego UJ i dr hab. Przemysław M. Żukowski, dyrektor Archiwum UJ. W tekście przedstawiono dotychczasowe badania nad wzajemnymi relacjami, zwłaszcza nad społecznością studentów pochodzenia żydowskiego i/lub wyznania mojżeszowego, kwestię numerus clausus, getta ławkowego, numerus nullus i paragrafu aryjskiego w kontekście prawnym, społeczno-politycznym i ideologicznym ówczesnej epoki. Wielopłaszczyznowe, trudne, naznaczone także przemocą odniesienia do żydowskich członków społeczności akademickiej wymagają pogłębionego zbadania i upamiętnienia. Odpowiadając na taką potrzebę, w porozumieniu z władzami rektorskimi Archiwum UJ podejmuje projekt badawczy, którego efektem będzie publikacja źródłowa pod roboczym tytułem „Profesorowie i studenci pochodzenia żydowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. Wspólnota-antagonizmy-dziedzictwo”. Oprócz wprowadzających tekstów historycznych jej podstawową część stanowić będzie krytyczna edycja dokumentów dotyczących tego zagadnienia, głównie z zasobu Archiwum UJ. Jeśli ktokolwiek posiadałby informacje o znajdujących w innych miejscach niepublikowanych materiałach źródłowych lub chciał przekazać istotne dla badanych zagadnień informacje, uprzejmie prosimy o kontakt na adres internetowy: archiwum@uj.edu.pl

Zapraszamy do lektury