Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książka Wojciecha Świebody w serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”

W prowadzonej przez Archiwum UJ serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae” ukazała się właśnie rozprawa habilitacyjna Wojciecha Świebody „Universitas contra haeresim. Działalność antyheretycka Stanisława ze Skarbimierza jako przedstawiciela Uniwersytetu Krakowskiego”

Dr Wojciech Świeboda jest adiunktem w Sekcji Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, mediewistą i kodykologiem. Specjalizuje się w dziejach kultury intelektualnej, Kościoła, Uniwersytetu Krakowskiego, problematyce herezji i inkwizycji oraz źródłoznawstwie. Książka poświęcona pierwszemu rektorowi naszego Uniwersytetu, wybitnemu teologowi i kaznodziei Stanisławowi ze Skarbimierza, jest wzbogacona o krytyczną edycję dwóch tekstów „Contra haeresim” i „Ad eliminandum”. Wydawnictwo Societas Vistulana zadbało o stronę edytorską i nową okładkę w barwie głębokiej zieleni, która otwiera kolejny etap w rozwoju naszej serii wydawniczej.

Zapraszamy do lektury i kupna.