Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przekazanie rękopisu muzycznego z Archiwum UJ do zbiorów BJ

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazało do zbiorów muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej rękopis z zapisem nutowym utworu Edmunda Dehnerta „Polonaise: Kraków, 1974”.

Dnia 18 maja 2021 r. dyrektor Archiwum UJ prof. dr hab. Krzysztof Ożóg zwrócił się do Sekcji Muzycznej Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej z propozycją, która została mile przyjęta. Oryginał utworu muzycznego znalazł się dzięki temu w miejscu, gdzie możliwe będzie jego fachowe opracowanie i udostępnianie osobom zainteresowanym, a  w przyszłości – na co trzeba mieć nadzieję – także wykonanie dzieła. Rękopis składa się z 8 kart w tekturowej, bordowej oprawie. Utwór zajmuje 14 numerowanych stron rękopisu (strony pierwsza i ostatnia są puste). Przekazano też kopię listu kompozytora, którego oryginał pozostał w Archiwum UJ (sygn. Archiwum UJ, SOg 30). Jest to niedatowane pismo zatytułowane „Letter of Presentation to the Jagiellonian University” i podpisane przez dr. Edmunda Dehnerta. Dziękuje w nim za merytoryczną pomoc i wspaniałe przyjęcie podczas letniego pobytu grupy GT-70 Consortium w Krakowie i prosi o przyjęcie polonezu jako wyrazu swojej wdzięczności, a także podziwu dla Polski i jej kultury.

Dr Edmund Dehnert był muzykiem, kompozytorem i pianistą, a także pisarzem. Wykształcenie muzyczne i filozoficzne zdobył na Uniwersytecie Chicago, pracował jako wykładowca, był wieloletnim przewodniczącym Humanities Department at Truman College w Chicago. Był również autorem esejów z zakresu sztuki, literatury i nauki. Owocem prac wspomnianej grupy GT-70 była publikacja „Gallery in the Streets: Polish Poster Design” (1974). Pokłosiem pobytu była też jedna z głośniejszych kompozycji Dehnerta „For the Dead Children of Auschwitz” z 1975 r. Zmarł w  1994 r.