Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obiekty z Archiwum UJ na wystawie „Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce”

Dnia 14 lutego 2020 r. w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie została otwarta nie-zwykła wystawa prezentująca najstarsze i najcenniejsze zabytki polskiego witrażownictwa.

Zaprezentowano 77 witraży z polskich muzeów i kolekcji prywatnych, a także wiele innych dzieł, które tworzą dla nich stosowny kontekst: obrazów, rysunków, grafik, książek, dokumentów, wytwo-rów rzemiosła artystycznego. Wśród nich znajdują się obiekty ze zbiorów Archiwum UJ. Jest to XVII-wieczny tłok pieczętny Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego z przed-stawieniem św. Barbary (za którą to identyfikacją opowiada się większość badaczy) oraz pięć listów Józefa Łepkowskiego (1826–1894) do Edwarda Rastawieckiego (1804–1874) w sprawie dokumen-tacji dzieł sztuki.

Józef Łepkowski, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz twórca Gabinetu Archeolo-gicznego UJ, zasłużony archeolog, historyk, konserwator, kolekcjoner, był wybitnym znawcą zabyt-ków Polski i Krakowa, a ich dokumentowaniem w postaci rysunków i akwarel często zajmował się jego brat – Ludwik Łepkowski (1829–1905), malarz i rysownik. Eksponowane na wystawie listy pochodzą z bogatej spuścizny Edwarda Rastawieckiego, przechowywanej w Archiwum UJ.

Kuratorem ekspozycji jest dr Dobrosława Horzela z Instytutu Historii Sztuki UJ.

Wystawa będzie otwarta do 26 lipca 2020 r. Bliższe informacje na stronie Muzeum.

Serdecznie zapraszamy!