Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pokazy archiwalne

Zasady organizacji pokazów archiwalnych w Archiwum UJ

W ramach działalności edukacyjnej, naukowej i informacyjnej Archiwum UJ nieodpłatnie organizuje pokazy archiwalne dla wszystkich zainteresowanych. W szczególności zapraszamy grupy studentów historii i kierunków pokrewnych, archiwistów, bibliotekarzy, konserwatorów. Zapraszamy również organizatorów konferencji naukowych do wzbogacenia programu konferencji o prezentację bogatych zbiorów archiwaliów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zamiar przybycia do Archiwum i uczestnictwa w pokazie prosimy zgłaszać mailowo z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem na adres: archiwum@uj.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko opiekuna grupy, afiliację, liczebność grupy oraz wstępną propozycję dnia i godziny pokazu. Ostateczny dzień i godziny pokazów są ustalane bezpośrednio z pracownikiem odpowiedzialnym za organizację pokazów w Archiwum UJ.

Pokazy prowadzimy w siedzibie Archiwum UJ w budynku Biblioteki Jagiellońskiej. Uczestnicy pokazów archiwalnych są zobowiązani do respektowania zasad porządkowych obowiązujących w gmachu oraz poleceń pracowników Straży Biblioteki Jagiellońskiej.

Standardowy pokaz archiwalny trwa 90 minut i składa się z dwóch 45-minutowych części poświęconym zbiorom dawnym (XIII–XVIII w.) i zbiorom nowym (XIX–XXI w.). Na Państwa życzenie możemy dopasować program prezentacji do profilu zainteresowań uczestników.

Ze względów lokalowych i organizacyjnych liczebność grupy podczas jednego pokazu jest ograniczona i nie powinna przekraczać 15 osób. W wypadku większej liczby uczestników pokazy zbiorów dawnych i nowych odbywają się równolegle dla dwóch grup lub proponujemy organizację następujących po sobie dwóch lub trzech pokazów.  

Podczas pokazu można wykonywać zdjęcia aparatem fotograficznym bez użycia lamp błyskowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa prawna

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Regulamin Archiwum UJ

Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2024: Formularz zgłoszenia użytkownika

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia Regulamin świadczenia usług przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z cennikiem

Regulamin świadczenia usług przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z cennikiem

Załącznik nr 1 Cennik kwerend

Załącznik nr 2 Cennik usług reprograficznych

Załącznik nr 3 Formularz zamówienia na wykonanie reprodukcji ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie RODO

Pismo okólne nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: przekazywania akt spraw zakończonych do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej