Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inwentarze

Inwentarze będą dostępne wkrótce. 

Inwentarz Akt Senatu i Władz Nadrzędnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. S I 1-752

Inwentarz Akt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WT I 1-31

Inwentarz Akt Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WP I 1-70

Inwentarz Akt Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WL I 1-107

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WF I 1-93

Inwentarz Akt Własnych Archiwum UJ 1801-1951

sygn. Arch I 1-46

Inwentarz Akt Ogrodu Botanicznego 1809-1965

sygn. Og Bot 1-86

Inwentarz Obserwatorium Astronomicznego 1826-1973

sygn. OA 1-84

Inwentarz Akt Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1939

sygn. S II 1-1471

Inwentarz Akt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1954

sygn. WT II 1-293

Inwentarz Akt Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1939

sygn. WP II 1-569

Inwentarz Akt Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1949

sygn. WL II 1-625

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1945

sygn. WF II 1-548

Inwentarz Akt Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1890-1923

sygn. SR 1-95

Inwentarz Akt Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1923-1953

sygn. WR 1-200

Inwentarz Akt Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1920-1947

sygn. OFm 1-82

Inwentarz Akt Komisji Rządowej Egzaminacyjnej w Krakowie 1850 (1856)-1932

sygn. KREP 1-53

Inwentarz Akt Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1887 - 1969

sygn. DUJ 1-267

Inwentarz Akt Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich w Krakowie 1894-1914

sygn. KENG 1-3

Inwentarz Akt Kursu Naukowego dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich w Krakowie 1895-1914

sygn. KNG 1-7

Inwentarz Akt Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Rysunków w Szkołach Średnich w Krakowie 1905-1921

sygn. KENR 1-3

Inwentarz Akt Komisji Klinicznej 1906-1949

sygn. KK 1-11

Inwentarz Akt Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie 1909-1915

sygn. PSNP 1-5

Inwentarz Akt Konsum Profesorów i Funkcjonariuszy UJ w Krakowie 1913-1922

sygn. KPF 1-16

Inwentarz Akt Państwowych Kursów Wychowania Fizycznego 1920-1922

sygn. PKWF 1-7

Inwentarz Akt Szkoły Nauk Politycznych 1920-1949

sygn. SNP 1-41

Inwentarz Akt Kuratorium Zakładów Leczniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1950

sygn. KZL 1-35

Inwentarz Akt Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1952

sygn. SP 1-48

Inwentarz Akt Dwuletniego Kursu Ogrodniczego 1924-1939

sygn. KO 1-29

Inwentarz Akt Wyższego Naukowego Kursu Spółdzielczego 1924-1939

sygn. WNKS 1-40

Inwentarz Akt Studium Słowiańskiego 1925-1951

sygn. SSł 1-15

Inwentarz Akt Komisji Magisterskiej Wydziału Filozoficznego 1926-1951/52

sygn. KM 1-128

Inwentarz Akt Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1949

sygn. SWF 1-83

Inwentarz Akt Komisji Egzaminów Państwowych na Nauczycieli Szkół Średnich 1930-1954

sygn. KEPN 1-19

Inwentarz Akt Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1937-1978

sygn. TAUJ 1-8

Inwentarz Akt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pierwszych Miesiącach Wojny (wrzesień 1939 - styczeń 1940)

sygn. S II O 1-6

Inwentarz Akt Tymczasowej Komisji Szkolnej 9 września - 6 grudnia 1939 r.

sygn. TKS 1-5

Inwentarz Akt Państwowej Komisji Egzaminiacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich w Krakowie

sygn. PKEN 1-52

Inwentarz Akt Zrzeszenia Urzędników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

sygn. ZUUJ 1

Inwentarz Akt Hochschulkurator 1939-1944

sygn. HSK 1-62

Inwentarz Akt Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht 1939-1944

sygn. HWU 1-146

Inwentarz Akt Institut für Deutsche Ostarbeit 1940-1944

sygn. IDO 1-118

Inwentarz Akt Fachkurse Lemberg Kursy Fachowe Lwowskie 1942-1944

sygn. FL 1-131

Inwentarz Akt Komisji do Opracowania Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Czasie Wojny (1939-1945)

sygn. KHUW 1-31

Inwentarz Akt Roku Wstępnego 1945/46-1947/48

sygn. RWst 1-29

Inwentarz Akt Senatu III z lat 1945-1953

sygn. S III 1-888

Inwentarz Akt Studium Spółdzielczego 1945-1952

sygn. SSp 1-83

Inwentarz Akt Wydziału Humanistycznego 1945/46-1950/51

sygn. WHm 1-205

Inwentarz Akt Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 1945/46-1950/51

sygn. WMP 1-178

Inwentarz Akt Wydziału Prawa 1945-1950/51

sygn. WP III 1-208

Inwentarz Akt Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 1945/46-1951/52

sygn. WSNS 1-138

Inwentarz Akt Kursów Przygotowawczych 1946-1949

sygn. KPrz 1-46

Inwentarz Akt Towarzystwa Przyjaciół Studium Spółdzielczego UJ 1946-1952

sygn. TPSS 1-10

Inwentarz Akt Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1947-1949

sygn. WFm 1-45

Inwentarze Akt Delegata Ministerstwa Oświaty dla Młodzieży Szkół Wyższych 1948-1954

sygn. Del 1-30

Inwentarz Akt Studium Wstępnego UJ 1948/49

sygn. StWst 1-37

Inwentarz Akt Studium Przygotowawczego 1949-1954

sygn. SPrz 1-87

Inwentarz Akt Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1949-1953

sygn. WLn 1-32

Inwentarz Akt Sekcji Dziennikarstwa Przy Wydziale Filozoficzno-Społecznym 1950/51-1953/54

sygn. SD 1-48

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficzno-Społecznego 1951/52-1952/53

sygn. WFS 1-66

Inwentarz Akt Wydziału Historycznego 1951/52-1952/53

sygn. WHs 1-97

Inwentarz Akt Własnych Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego 1953-1972

sygn. Kw 1-85

Inwentarz Akt Sekretariatu Ogólnego 1953-1975

sygn. SOg 1-53

Inwentarz Akt Samodzielnej Sekcji ds. Aparatury Naukowej 1950, 1957-1972

sygn. SAN 1-10

Inwentarz Akt Wydziału Prawa UJ 1950-1978

sygn. WP IV 1-163

Inwentarz Akt Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 1951-1976

sygn. MFC 1- 275

Inwentarz Akt Biologii i Nauk o Ziemii 1951-1976

sygn. WBiNoZ 1-180

Inwentarz Akt Wydziału Filologicznego 1951-1978

sygn. WFlg 1-165

Inwentarz Akt Działu Nauki 1952-1974

sygn. DN 1-155

Inwentarz Akt Działu Spraw Bytowych Studentów 1953 -1973

sygn. C IV 1-24

Inwentarz Akt Działu Administracyjno-Gospodarczego 1953/54-1973/74

sygn. DAG 1-23

Inwentarz Akt Działu Spraw Osobowych 1953-1972

sygn. DOs 1-49

Inwentarz Akt Działu Technicznego (cz. I i cz. II)

sygn. H 1-19

Inwentarz Akt Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Koło nr 35 1953-1993

sygn. PTTK 1-7

Inwentarz Akt Rektoratu 1953-1974

sygn. R 1-42

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficzno-Historycznego 1953-1992

sygn. WFH 1-271

Inwentarz Akt Studium Zaocznego Wydziału Prawa 1955-1973

sygn. SZWP 1-65

Inwentarz Ośrodka Badań Prasoznawczych Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" (od 1990 r. Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego) 1956-2008

sygn. OBP 1-86

Inwentarz Akt Biura Jubileuszowego UJ 1957-1965

sygn. Jub 1-118

Inwentarz Akt Działu Wydawnictw 1957-1974

sygn. Wd 1-92

Inwentarz Akt Działu Wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego 1958-1993

sygn. DW 1-36

Inwentarz Akt Zaocznego Studium Administracyjnego 1960-1974

sygn. ZSA 1-54

Inwentarz Akt Działu Organizacji UJ 1961-2009

sygn. DO 1-35

Inwentarz Akt Działu Współpracy z Zagranicą 1963-1980

sygn. WZ 1-53

Inwentarz Akt Studium Administracyjnego 1964-1973

sygn. SA 1-18

Inwentarz Akt Instytutu Nauk Geologicznych 1964-2000

sygn. ING 1-9

Inwentarz Akt Własnych Instytutu Matematyki 1966-2005

sygn. IM 1-224

Inwentarz Akt Drukarni i Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1967 – 2010

sygn. DiZPUJ 1-39

Inwentarz Akt Instytutu Prawa Cywilnego 1969-1973 ze wstępem

sygn. IPC 1-11

Inwentarz akt Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego 1972-1974

sygn. SLKiJP 1

Inwentarz Akt Biura Rektora UJ 1975-2005

sygn.BR 1-353

Inwentarz Akt Instytutu (Katedry) Informatyki 1975/76-2005/06

sygn. IINF 1-98

Inwentarz Akt Instytutu Filologii Rosyjskiej/Wschodniosłowiańskiej 1975/76-2006/07

sygn. IINF 1-98

Inwentarz Akt Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1982-2000

sygn. UWT 1-26

Inwentarz akt Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa 1983-1992

sygn. KRSWK 1-4

Inwentarz akt Biura Jubileuszowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2012-2014

sygn. JUB II 1-42

Inwentarz akt Instytutu Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej 1949-1985

sygn. IBL 1-8

Inwentarz akt Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej 1950-1993

sygn. W Fm II 1-317

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Kopernika w Krakowie 1950-1993

sygn. WL III 1-144

Inwentarz akt Kwestury Akademii Medycznej w Krakowie 1960-1993

sygn. K AM 1-257

Inwentarz akt Działu Organizacji i Planowania Akademii Medycznej w Krakowie 1961-1978

sygn. DOP AM 1-19

Inwentarz dokumentacji nadanych doktoratów honorowych Akademii Medycznej i Collegium Medicum UJ 1964-2000

sygn. DHC AM 1-5

Inwentarz Działu Nauki Akademii Medycznej, 1965-1993

sygn. DN 1-217

Inwentarz akt Ochrony Przeciwpożarowej Akademii Medycznej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973-2000

sygn. OPP 1-2

Inwentarz akt Inspektoratu BHP Akademii Medycznej i Collegium Medicum UJ

sygn. BHP 1-22

Inwentarz Działu Dydaktyczno-Naukowego Akademii Medycznej w Krakowie 1974-1978

sygn. DDN 1-10

Inwentarz akt Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, 1975-1993

sygn. W Piel 1-39

Inwentarz akt Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej w Krakowie 1950-1993 (inwentarz tymczasowy)

sygn. DSP AM 1-36

Inwentarz dokumentacji nadanych doktoratów honorowych Akademii Medycznej i Collegium Medicum UJ 1964-2000

sygn. DHC AM 1-5

Inwentarz akt Ochrony Przeciwpożarowej Akademii Medycznej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973-2000

sygn. OPP 1-2

Inwentarz akt Inspektoratu BHP Akademii Medycznej i Collegium Medicum UJ

sygn. BHP 1-22

Inwentarz akt Zespołu Radców Prawnych Akademii Medycznej w Krakowie (1979-1993) i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1993-2002

sygn. ZRP 1-7

Inwentarz akt Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów Akademii Medycznej w Krakowie i Collegium Medicum 1977-1996

sygn. DD 1-79

Inwentarz akt Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Krakowie oraz Collegium Medicum 1978-2013

sygn. WLKOt 1-16

Inwentarz akt Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego 1980-2007

sygn. KT 1-16

Inwentarz akt Zakładu Higieny i Ekologii Akademii Medycznej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992-1998

sygn. ZHE 1-7

Inwentarz akt Kliniki Toksykologii i Chorób Środowiskowych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992-2009

sygn. KTChŚ 1-14

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1993-2010

sygn. WL IV 1-144

Inwentarz Działu Nauki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993-1996

sygn. DN CM UJ 1-101

Inwentarz akt Działu Socjalno-Bytowego Collegium Medicum 1993-1995

sygn. DSB CM UJ 1-3

Inwentarz akt Instytutu Zdrowia Publicznego materiały dotyczące realizacji programu Tempus 3 1994-2001

sygn. IZP T 1-3

Inwentarz Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996-1999

sygn. DNWZ UJ 1-80

Inwentarz akt Biura Badań Naukowych CM UJ, 1999-2002

sygn. BBN 1-98

Inwentarz akt Sekretariatu Prorektora ds. Collegium Medicum UJ 1993-1996 (inwentarz tymczasowy)

sygn. Sekr. Prorektora 1-6

Inwentarz Akt Bratniej Pomocy Studentów UJ 1889 - 1950

sygn. BP 1-197

Inwentarz Akt Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1920-1949

sygn. KUiA SNP 1-4

Inwentarz Akt Bratniej Pomocy Medyków Studentów UJ 1921-1945

sygn. BPM 1-21

Inwentarz Akt Towarzystwa Przyjaźni Młodzieży Akademickiej 1934-1951

sygn. TPMA 1-34

Inwentarz Akt Koła Naukowego Historyków Studentów UJ (Koła Naukowego Studentów Historii UJ) 1957-1981

sygn. O-KH II 1-13

Inwentarz Akt Koła Naukowego Archeologii Śródziemnomorskiej 1960-1967

sygn. KNAŚ 1-4

Inwentarz Klubu Studentów Polonijnych „Polonus” 1972-1975

sygn. KSP 1-2

Inwentarz Akt Organizacji Studenckich

sygn. O 1-199

Spuścizny​​

Spuścizna 164 Kanior M.
Spuścizna 205 Schwarzówna Maria, studentka UJ
Spuścizna 206 Langrod Stefan, prawnik
Spuścizna 207 Grzybowski Konstanty, prawnik
Spuścizna 208 Kamieniecka Maria, absolwent UJ
Spuścizna 209 Miga Władysław, student UJ
Spuścizna 211 Peszkowski Władysław, absolwent UJ
Spuścizna 213 Czerska Danuta, historyk
Spuścizna 216 Czapik Romana, botanik
Spuścizna 217 Estreicher Tadeusz, chemik
Spuścizna 218 Wojtaszek Roman, chemik
Spuścizna 219 Olszewski Karol, chemik
Spuścizna 225 Cieślak Adam, archeolog, archiwista
Spuścizna 228 Raduchowski-Brochwicz Jan 
Spuścizna 230 Rodzina Sobieskich 
Spuścizna 232 Perzanowski Jerzy, filozof
Spuścizna 233 Łojasiewicz Stanisław
Spuścizna 235 Cebulski Stefan, absolwent Wydziału Prawa UJ
Spuścizna 236 Szydłowski Tadeusz 
Spuścizna 237 Fuliński Komisja Kodyfikacyjna Solidarności 
Spuścizna 238 Joachim Śliwa
Spuścizna 239 Jarosław Jan Sagan
Spuścizna 240 Wiesław Bieńkowski