Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pokazy archiwalne

Zasady organizacji pokazów archiwalnych w Archiwum UJ

W ramach działalności edukacyjnej, naukowej i informacyjnej Archiwum UJ nieodpłatnie organizuje pokazy archiwalne dla wszystkich zainteresowanych. W szczególności zapraszamy grupy studentów historii i kierunków pokrewnych, archiwistów, bibliotekarzy, konserwatorów. Zapraszamy również organizatorów konferencji naukowych do wzbogacenia programu konferencji o prezentację bogatych zbiorów archiwaliów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zamiar przybycia do Archiwum i uczestnictwa w pokazie prosimy zgłaszać mailowo z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem na adres: archiwum@uj.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko opiekuna grupy, afiliację, liczebność grupy oraz wstępną propozycję dnia i godziny pokazu. Ostateczny dzień i godziny pokazów są ustalane bezpośrednio z pracownikiem odpowiedzialnym za organizację pokazów w Archiwum UJ.

Pokazy prowadzimy w siedzibie Archiwum UJ w budynku Biblioteki Jagiellońskiej. Uczestnicy pokazów archiwalnych są zobowiązani do respektowania zasad porządkowych obowiązujących w gmachu oraz poleceń pracowników Straży Biblioteki Jagiellońskiej.

Standardowy pokaz archiwalny trwa 90 minut i składa się z dwóch 45-minutowych części poświęconym zbiorom dawnym (XIII–XVIII w.) i zbiorom nowym (XIX–XXI w.). Na Państwa życzenie możemy dopasować program prezentacji do profilu zainteresowań uczestników.

Ze względów lokalowych i organizacyjnych liczebność grupy podczas jednego pokazu jest ograniczona i nie powinna przekraczać 15 osób. W wypadku większej liczby uczestników pokazy zbiorów dawnych i nowych odbywają się równolegle dla dwóch grup lub proponujemy organizację następujących po sobie dwóch lub trzech pokazów.  

Podczas pokazu można wykonywać zdjęcia aparatem fotograficznym bez użycia lamp błyskowych.