Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kartki

Z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świętość królowej Jadwigi

Świętość królowej Jadwigi

590 lat temu, 30 września 1426 r. arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec powołał komisję do zbadania cudów i cnotliwego życia królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

W skład komisji weszło m.in. grono wybitnych profesorów prawa Uniwersytetu Krakowskiego: Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic, Adam z Będkowa, Jakub z Zaborowa, Tomasz z Chrobrza i Piotr Wolfram.

Królowa zmarła 17 lipca 1399 r. w wieku zaledwie 25 lat. W 1384 r. została ukoronowana na króla Polski, w 1386 r. wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę. To polityczne małżeństwo miało przełomowe znaczenie: było początkiem unii Polski z Litwą, rozpoczynało panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce i chrystianizację Litwy, dotąd kraju pogańskiego. Jadwiga była wybitną władczynią. Starała się o odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego. Na ten cel darowała na łożu śmierci wszystkie swoje klejnoty. Gdy w 1400 r. król Władysław Jagiełło ufundował na nowo Uniwersytet, pieniądze z daru królowej pozwoliły na zakup budynków Collegium Maius i Collegium Iuridicum. Dlatego Uniwersytet czcił i czci Jadwigę jako współfundatorkę i szerzył jej kult.

Stanisław ze Skarbimierza, pierwszy rektor odnowionej uczelni, tak wysławiał zmarłą królową: „Przesławna królowa Jadwiga, matka ubogich, ucieczka nieszczęśliwych, obrończyni sierot, ostoja słabych, orędowniczka wszystkich poddanych, ozdoba Kościoła...” Została beatyfikowana w 1979 r. i kanonizowana  w 1997 r. przez papieża św. Jana Pawła II, który zawsze podkreślał, że w Jadwidze cały uniwersytecki Kraków odnajduje swoją patronkę.

Autor: dr Maciej Zdanek.

Obraz Jana Matejki „Założenie Szkoły Głównej” z cyklu „Dzieje cywilizacji w Polsce (1888–1889). Symboliczne przedstawienie fundacji Uniwersytetu Krakowskiego ukazujące jednocześnie jej fundatorów: Kazimierza Wielkiego, Jadwigę Andegaweńską i Władysława Jagiełłę.

Polecamy również
Czyn pierwszomajowy

Czyn pierwszomajowy

Karol Józef Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i Uniwersytet Jagielloński.

Karol Józef Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i Uniwersytet Jagielloński.

Na narty!

Na narty!

Adam Chmiel – zasłużony archiwariusz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adam Chmiel – zasłużony archiwariusz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego