Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książka Haliny Zwolskiej „Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780–1795”

Staraniem Archiwum UJ ukazała się właśnie książka Haliny Zwolskiej „Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780–1795”. Jest to efekt wieloletnich prac Autorki, emerytowanej już pracowniczki naszego Archiwum. Publikację zredagowali i przygotowali do druku dr Marcin Baster i dr hab. Maciej Zdanek z Oddziału Badań Dziejów UJ.

Katalog uczniów ukazuje się jako pierwszy tom serii „Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX”. Otrzymujemy tu opatrzone obszernym wstępem zestawienie niemal 1300 uczniów i studentów Szkoły Głównej Koronnej. Byli to wolni słuchacze studiujący na własny koszt, tzw. kandydaci stanu akademickiego (przyszli nauczyciele), uczniowie chirurgii przysyłani i opłacani z miast królewskich (tzw. funduszowi z miast), klerycy z Seminarium Akademicko-Diecezjalnego i innych seminariów krakowskich. Osobną grupę stanowiły kobiety uczęszczające na kursy dla położnych organizowane w Szkole Głównej.

Krótkie biogramy uczniów ułożone są w kolejności alfabetycznej. Katalog nie rości sobie pretensji do prezentowania kompletnych biografii, ale podaje podstawowe dane osobowe, informacje o odbyciu i przebiegu studiów oraz ścieżkach dalszych karier, przede wszystkim z wykorzystaniem bogatego rękopiśmiennego zasobu Archiwum UJ.

Książka została wydana przez Księgarnię Akademicką w serii „Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C”. Publikacja wpisuje się w jubileusz 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej przypadający w 2023 r. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyła badaczom i miłośnikom dziejów uczelni i polskiej kultury epoki Oświecenia. Więcej informacji i możliwość zakupu na stronie wydawcy