Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspomnienia profesora Władysława Serczyka

Profesor Władysław A. Serczyk urodził się 23 lipca 1935 r. w Krakowie. W latach 1952-1956 studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1956 r. uzyskał stopień magistra historii, w 1963 r. doktorat, a w 1968 r. habilitację w zakresie historii nowożytnej Europy Wschodniej. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1976 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1983 r.

W latach 1970-1986 kierował Katedrą Historii Europy Wschodniej. W okresie 1974-1978 był dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, a w latach 1978-1981 pełnił funkcję prorektora UJ ds. nauki i współpracy z zagranicą. Od 1986 prof. Władysław A. Serczyk związał się z Filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, w której kierował Zakładem Historii Europy Wschodniej. Od 1993 r. był prorektorem UW ds. Filii w Białymstoku, a w latach 1996-1998 dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1997 r. pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (od 2001 r. Uniwersytecie Rzeszowskim), gdzie zorganizował i kierował Zakładem Historii i Kultury Europy Wschodniej.

Autor 300 prac naukowych, w tym ponad 30 książek. Znakomity uczony i nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń polskich historyków. Profesor wizytujący w wielu zagranicznych uniwersytetach, m.in.: w Berlinie, Bernie, Düsseldorfie, Edmonton, Heidelbergu, Kijowie, Kolonii, Lwowie, Moguncji, Petersburgu i Wiedniu. Członek komisji rządowych: Komisji ds. Rewindykacji Dóbr Kultury i Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Podręczników Szkolnych Historii i Geografii. Przez trzy kadencje był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Pracę dla Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Zasłużony dla Białostocczyzny.

Profesor zmarł 5 stycznia 2014 roku.

Zobacz video galerię