Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia

Wydawnictwa Archiwum UJ można zamawiać listownie, telefonicznie lub przez Internet.

dr Marcin Baster

marcin.baster@uj.edu.pl 

tel. (12) 663 35 39 lub (12) 663 35 35  

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (12) 663 35 35

Wystawiamy faktury VAT.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seria D. majątek UJ. Cena za komplet 20 zł.

Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII, tomus I

Fundationes pecuniariae Universitatis Iagellonicae in Saeculis XV-XVIII / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa

Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
LXXVII, [1], 720, [2] s. 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria D; vol. 1)
(Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV–XVIII / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa; t. 1)
Bibliografia s. VII-XII.
Wstęp równol. w jęz. pol. i przekł. ang., fr., niem.
ISBN 83-909336-3-2

Jest to pierwszy tom wydawnictwa Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagelonicae in saeculis XV–XVIII. Zawiera uporządkowane wedle przyjętego schematu dane o 1350 kapitałach fundacyjnych z XV–XVIII w., a w aneksie dodatkowo o 29 z początku XIX w. Kapitały fundacyjne (kwoty pieniężne ulokowane na określonej nieruchomości w zamian za czynsz, najczęściej w postaci renty odkupnej) stanowiły bardzo ważną część uposażenia Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Podstawę źródłową pracy stanowią akta majątkowe z zasobu Archiwum UJ, obejmujące około 30 000 dokumentów i akt. Jest to ogromny materiał do badania gospodarki i społecznego oddziaływania uczelni, ale także do badań nad polskim rynkiem kredytowym omawianej epoki.

Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII, tomus II

De beneficiorum Universitatis Iagellonicae decimis, columbationibus, missalibus, mensalibus clericaturisque XV-XVIII saec. / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa.

Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
XXVIII, 283 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria D; vol. 2)
(Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa; t. 2) Uwaga u dołu okł.: Uniwersytet Jagielloński 2000.
Bibliografia s. 281–283.
Wstęp równolegle w jęz. pol. i przekł. ang., fr., niem.
ISBN 83-909336-4-0

Drugi tom Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV–XVIII przedstawia uposażenie Uniwersytetu Krakowskiego z beneficjów kościelnych. Beneficja kościelne były materialną podstawą prawie wszystkich stanowisk akademickich w okresie staropolskim. Na ich uposażenie składały się majątki ziemskie, budynki rezydencjonalne, czynsze, renty odkupne, opłaty za bezpośrednie posługi duszpasterskie, dziesięciny, kolędy, meszne, stołowe i klerykatury. Podstawę materiałową pracę stanowią akta gospodarcze Uniwersytetu Krakowskiego, przechowywane w Archiwum UJ. Tom zawiera podstawowe informacje oraz pełną bibliografię źródeł do 782 stałych opłat kościelnych uposażających uniwersyteckie beneficja. Materiał ten posiada podstawowe znaczenie dla dziejów uposażenia i gospodarki Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej.