Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia

Wydawnictwa Archiwum UJ można zamawiać listownie, telefonicznie lub przez Internet.

dr Marcin Baster

marcin.baster@uj.edu.pl 

tel. (12) 663 35 39 lub (12) 663 35 35  

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (12) 663 35 35

Wystawiamy faktury VAT.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850 - 1939

Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1939 (1954) / pod red. Jerzego Michalewicza

Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.

492 s., [1] k. tabl.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A; t. 7)
ISBN 83-909336-0-8
 

Cena: 5 zł

Niniejszy tom inwentarza zawiera opis 28 zespołów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całość otwiera tekst Leszka Hajdukiewicza o przekształceniach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w II poł. XIX w. i w XX w. (do pierwszych lat powojennych). Każdy opis zespołu składa się ze wstępu oraz inwentarza akt.  Wstępy zawierają zarys dziejów danej instytucji uniwersyteckiej, jej organizacji i sposobów jej działania. Charakteryzują funkcjonowanie kancelarii danej placówki oraz stan zachowania akt. Dodatkowo podano informacje o innych archiwaliach poszerzających stan wiedzy o danej placówce lub tworzących właściwy kontekst dla zasobu Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spis treści

Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / [red. przew. Urszula Perkowska]

Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.

38 s., [20] s. tabl. kolor.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A; t. 1)
Bibliografia s. [37] –38.
ISBN 83-909336-1-6

Cena: 5 zł

Archiwum UJ gromadzi archiwalia Uniwersytetu Jagiellońskiego od czasów dwóch fundacji (1364 r. i 1400 r.) aż do czasów współczesnych, czyli przez prawie 650 lat. W tym okresie uniwersytet nieprzerwanie rozwijał się, zmieniały się metody pracy kancelaryjnej uczelni. Różnicowało to charakter przechowywanych materiałów. Niniejszy przewodnik pozwoli czytelnikom na lepszą orientację w zasobie archiwalnym i ułatwi im korzystanie ze zbiorów dokumentacji krakowskiej Almae Matris.

Spis treści

A guide to the Jagiellonian University Archives / [ed. Urszula Perkowska; translated by Irena Polańska]

Cracow: Jagiellonian University Press, 2000.

39, [2] s., [20] s. tabl.; 25 cm.
(From the works of the Jagiellonian University Archives. Seria A; vol. 1)
Bibliografia s. 37–39.
ISBN 83-909336-1-6

Price: 5 zł

The Jagiellonian University Archives collect materials of the institution active for almost 650 years. Within this period the university was developing incessantly and the methods of the office work were changing. It resulted in the differentiation of the character of accumulated materials. The present guide shall enable the readers better orientation in the archive holdings and facilitate the use of the documents of Almae Matris of Cracow.

Contents