Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspomnienia profesora Reinharda Kulessy

Profesor Reinhard Kulessa urodził się 19 lutego 1940 roku w Gogolinie. Egzamin maturalny zdał w miejscowym liceum, a w roku 1958 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Tytuł magistra obronił w roku 1963, a po siedmiu latach również pracę doktorską. Kolejna istotna data w karierze naukowej to rok 1977, kiedy profesor uzyskał stopień doktora habilitowanego. Rok po transformacji ustrojowej otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Profesor zwyczajny w Instytucie Fizyki UJ od roku 1997.

W latach 1988-1990 Dyrektor Instytutu Fizyki UJ, a w okresie 1993-1996 Przewodniczący Rady Instytutu Fizyki UJ. W latach 2006-2009 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się na: badaniach spektroskopowych na wiązkach akceleratorów, fizyce relatywistycznych ciężkich jonów, relatywistycznych wzbudzeń kulombowskich, dwufononowych dipolowych rezonansach gigantycznych, fizyce mezonów, egzotycznych radioaktywnych jądrach.

Więcej informacji można odszukać na stronie prowadzonego przez Profesora:
http://users.uj.edu.pl/~kulessa/

Zobacz video galerię