Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Alma Radio

Alma Radio

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowuje i opracowuje spuściznę Studia Radiowego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Radio”, działającego w latach 1974–1993.

Historia uniwersyteckiego radia sięga roku 1957, kiedy zostały uruchomione pierwsze radiowęzły w domach studenckich UJ. Z dniem 1 marca 1974 r. radiowęzły przekształcono w jedno ogólnouniwersyteckie Studio Radiowe UJ o nazwie „Alma Radio”. Likwidacja studenckiej rozgłośni nastąpiła 24 listopada 1993 r.

Po latach, które upłynęły od zamknięcia studia, udało się zgromadzić w Archiwum UJ ponad 2000 taśm magnetycznych z nagraniami „Alma Radio”. Taśmy zostały oczyszczone, a nagrania zdigitalizowane. Tylko niewielka część audycji posiadała oryginalne opisy. Pracownicy i wolontariusze poświęcili setki godzin na odsłuchiwanie nagrań. Ze słuchu dokonano wstępnej inwentaryzacji audycji, tj. zarejestrowano tytuły, daty emisji oraz nazwiska autorów i bohaterów nagrań.

Zbiory związane z Alma Radio wzbogaciły się wydatnie dzięki darom osób prywatnych, w tym dawnych pracowników Studia:

  • Pani Justyna Smółka z synem ofiarowali 109 taśm magnetycznych i 4 kasety magnetofonowe z nagraniami ze spuścizny po zmarłym Stanisławie Smółce;
  • Państwo Anna i Władysław Motykowie przekazali do Archiwum UJ 23 taśmy z nagraniami. Są to wywiady z profesorami UJ, audycje dokumentujące wydarzenia społeczno-polityczne początku lat 80-tych XX w., nagrania piosenki studenckiej i folkloru góralskiego;
  • Pani Grażyna Sałaj umożliwiła digitalizację 37 kaset magnetofonowych z audycjami Instytutu Francuskiego w Krakowie wykonanymi dla „Alma Radio” w latach 1986–1988;
  • Pan Jan Smółka przekazał do digitalizacji zdjęcia dotyczące rozgłośni i Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 70-tych i 80-tych XX w.
  • Pan Jan Giemza podarował pieczątkę „Alma Radio”;
  • Pani Alicja Martyniec-Ayachi przekazała legitymację pracownika „Alma Radio”;
  • Pan Wiesław Szeliga ofiarował do zbiorów Archiwum UJ dokumenty z ostatnich lat istnienia rozgłośni.

Audycje „Alma Radio” już dziś stanowią ważny zbiór źródeł do dziejów kultury studenckiej i uczelni w latach 70. i 80. XX w.

Na bazie materiałów zachowanych w zbiorach Archiwum powstały następujące prace dyplomowe:

  • Michał Skoczylas, Wielkie wydarzenia polityczne w małym radiowęźle. Analiza przełomowych wydarzeń w zachowanych nagraniach uniwersyteckiego radiowęzła Alma Radio z lat 1976–1981, Kraków 2011, praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Banacha;
  • Dominika Stoszek, Obraz krakowskiej kultury studenckiej w archiwalnych audycjach Alma Radio z lat 1972–1989, Kraków 2013, praca licencjacka pod kierunkiem dr Krystyny Samsonowskiej;
  • Dominika Stoszek, Słuchając historii. Studio Radiowe UJ Alma Radio (1974–1993), Kraków 2015, praca magisterska pod kierunkiem dra hab. Zdzisława Zblewskiego.

W 2017 roku miała miejsce w Collegium Maius wystawa pt. „Od radiowęzłów do rozgłośni uniwersyteckiej. Alma Radio 1957–1993”, zorganizowana wspólnie przez Archiwum UJ i Muzeum UJ.

Prosimy o pomoc!

Osoby, które chciałyby ofiarować do zbiorów Archiwum UJ pamiątki związane z „Alma Radio” lub zechciałyby nam je czasowo wypożyczyć do digitalizacji prosimy o kontakt. Będziemy wdzięczni również za Państwa wspomnienia, uwagi i komentarze, które pomogą nam w uzupełnieniu wiedzy na temat działalności Studia.