Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa prawna

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Regulamin Archiwum UJ

Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2024: Formularz zgłoszenia użytkownika

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia Regulamin świadczenia usług przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z cennikiem

Regulamin świadczenia usług przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z cennikiem

Załącznik nr 1 Cennik kwerend

Załącznik nr 2 Cennik usług reprograficznych

Załącznik nr 3 Formularz zamówienia na wykonanie reprodukcji ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie RODO

Pismo okólne nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: przekazywania akt spraw zakończonych do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej