Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat
Tel. (12) 663 35 35

Czytelnia
Tel. (12) 663 35 37

Biblioteka
Tel. (12) 663 35 39

Oddział Akt Dawnych
Tel. (12) 663 35 39

Oddział Akt Nowych
Tel. (12) 663 35 41

Oddział Akt Collegium Medicum
Tel. (12) 632 85 26

Oddział Dokumentacji Pozaaktowej
Tel. (12) 663 35 40

Oddział Digitalizacji
Tel. (12) 663 35 38

Oddział Konserwacji
Tel. (12) 663 35 85

Oddział Badań Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tel. (12) 663 35 39

1.    Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – Dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący (do 2022); dr hab. Przemysław M. Żukowski, prof. UJ – Dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący (od 2022)
2.    Dr hab. Paweł Cichoń – Wydział Prawa i Administracji
3.    Prof. dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
4.    Dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ – Wydział Historyczny
5.    Dr hab. Władimir Miakiszew, prof. UJ – Wydział Filologiczny
6.    Prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Wydział Polonistyki
7.    Mgr Dorota Antosiewicz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
8.    Dr hab. Zenon Jabłoński, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
9.    Dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ – Wydział Chemii
10.  Prof. dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii
11.  Dr hab. Anna Gruca, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
12.  Prof. dr hab. Grzegorz Mazur (do 2022) – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
13.  Prof. dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
14.  Mgr Małgorzata Perier-Włodarska – Wydział Geografii i Geologii
15.  Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski
16.  Dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny
17.  Dr Beata Ogórek-Tęcza – Wydział Nauk o Zdrowiu
18.  Dr hab. Maciej Zdanek – Archiwum UJ

Skład Rady Archiwalnej w kadencji 2016-2020:
1.    Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący
2.    Dr hab. Paweł Cichoń – Wydział Prawa i Administracji
3.    Prof. dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
4.    Dr hab. Wojciech Krawczuk – Wydział Historyczny
5.    Dr hab. Władimir Miakiszew – Wydział Filologiczny
6.    Prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Wydział Polonistyki
7.    Mgr Dorota Antosiewicz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
8.    Dr hab. Antoni L. Dawidowicz – Wydział Matematyki i Informatyki
9.    Dr hab. Andrzej Turek – Wydział Chemii
10.  Prof. dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11.  Dr hab. Ryszard Gryglewski, prof. UJ – Wydział Lekarski
12.  Dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny
13.  Dr Wojciech Klapa – Wydział Nauk o Zdrowiu
14.  Dr hab. Anna Gruca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
15.  Prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
16.  Prof. dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
17.  Dr Maciej Zdanek – Archiwum UJ

Skład Rady Archiwalnej w kadencji 2012-2016:
1.     Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący
2.     Dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji
3.     Dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
4.     Dr hab. Wojciech Krawczuk – Wydział Historyczny
5.     Dr hab. Władimir Miakiszew – Wydział Filologiczny
6.     Prof. dr hab. Zofia Zaręba – Wydział Polonistyki
7.     Mgr Dorota Antosiewicz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
8.     Prof. dr hab. Ludwik M. Drużkowski – Wydział Matematyki i Informatyki
9.     Dr hab. Andrzej Turek – Wydział Chemii
10.   Dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11.   Dr hab. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski
12.   Dr hab. Tadeusz Librowski – Wydział Farmaceutyczny
13.   Dr Wojciech Klapa – Wydział Nauk o Zdrowiu
14.   Dr hab. Anna Gruca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
15.   Prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
16.   Dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
17.   Dr Maciej Zdanek – przedstawiciel pracowników Archiwum

Skład Rady Archiwalnej w kadencji 2008-2012:
1.    Prof. dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący
2.    Dr hab. Andrzej Dziadzio – Wydział Prawa i Administracji
3.    Dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
4.    Prof. dr hab. Julian Dybiec – Wydział Historyczny
5.    Prof. dr hab. Adam Fałkowski – Wydział Filologiczny
6.    Prof. dr hab. Maria Strycharska-Brzezina – Wydział Polonistyczny
7.    Dr hab. Jerzy Konior – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
8.    Prof. dr hab. Ludwik M. Drużkowski – Wydział Matematyki i Informatyki
9.    Dr hab. Andrzej Turek – Wydział Chemii
10.  Dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11.  Prof. dr hab. Andrzej Śródka – Wydział Lekarski
12.  Dr Krzysztof Kmieć – Wydział Farmaceutyczny
13.  Dr Wojciech Klapa – Wydział Nauk o Zdrowiu
14.  Dr hab. Anna Guca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
15.  Prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
16.  Dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
17.  Dr Mariusz Jakubek – z-ca dyrektora Archiwum
18.  Mgr Grzegorz Fulara – Biblioteka Jagiellońska
19.  Mgr Beata Mokrzycka – administracja ogólnouczelniana – Dział Organizacji.