Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kartki

Z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarcie wpisów na rok akademicki 1939/40

Otwarcie wpisów na rok akademicki 1939/40

Przygotowania do inauguracji nowego roku akademickiego 1939/40 rozpoczęte 19 X 1939 r. uchwałą Senatu Akademickiego o otwarciu wpisów „w poczuciu swego obowiązku wobec narodu i młodzieży”, cytując wspomnienia Jana Gwiazdomorskiego, zostały zakończone 6 XI 1939 r. wykładem Brunona Müllera o stosunku państwa niemieckiego do nauki na okupowanych ziemiach polskich.

Sonderaktion Krakau – ten straszliwy cios w Uniwersytet został wymierzony świadomie i celowo, jak zapisał Tadeusz Lehr-Spławiński. Wydarzenia Sonderaktion Krakau były dla profesorów krakowskich, wychowanych przecież w dużej części w czasach zaborów, znających język i kulturę niemiecką, nie tylko dramatyczne – jakże inaczej może być podczas wojny; były także ogromnym szokiem. Okazało się, że wojska hitlerowskich Niemiec to nie przyjazna cesarsko-królewska armia rodem z Franza Kafki. Po zakończeniu działań wojennych Senat Akademicki 16 III 1945 r. na podstawie referatu Władysława Szafera uchwalił, iż okres 1939/40-1944 nie stanowi luki w pracy UJ i należy je traktować jako pełne, prawidłowo odbyte, lata akademickie. Oddając w najbliższych dniach hołd aresztowanym i pomordowanym profesorom i pracownikom UJ pamiętajmy, że jesień 1939 r. była czasem – jak na warunki – wojenne w miarę normalnego działania uczelni. W dniach października i początku listopada w salach Collegium Novum gromadzili się studenci pragnący uzyskać zaliczenie roku akademickiego 1938/39, zdać kolejny egzamin – zachowały sie protokoły z tychże egzaminów – czy dokonać wpisu na rok akademicki 1939/40.

Obok dwie karty wpisu. Pierwsza Andrzeja Miączyńskiego, późniejszego profesora postępowania cywilnego UJ oraz Karola Wojtyły, który jako papież przyjął imię Jana Pawła II. Obaj wpisali się na – pierwszy Wydział Prawa, a drugi na Filozoficzny – 2 listopada 1939 r.

Autor: dr Przemysław Żukowski.

Karta wpisowa Andrzeja Miączyńskiego, późniejszego profesora postępowania cywilnego. Archiwum UJ, S II 0-6.

Karta wpisowa Karola Wojtyły, który jako papież przyjął imię Jan Paweł II. Archiwum UJ, S II 0-6.

 

Polecamy również
Czyn pierwszomajowy

Czyn pierwszomajowy

Karol Józef Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i Uniwersytet Jagielloński.

Karol Józef Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i Uniwersytet Jagielloński.

Na narty!

Na narty!

Adam Chmiel – zasłużony archiwariusz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adam Chmiel – zasłużony archiwariusz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego