Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspomnienia profesora Jerzego Wyrozumskiego

Prof. Jerzy Wyrozumski urodził się w 1930 r. w Trembowli (Kresy), obecnie terytorium ukraińskie. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1950, które ukończył z tytułem magistra historii w roku 1955. Po ośmiu latach obronił doktorat pt. "Tkactwo małopolskie w wiekach średnich", habilitował się w 1968 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1981 r., a zwyczajnym w 1993 r.

Pełni ważne funkcje administracyjne na Uniwersytecie był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1981 – 87) i prorektorem (1987-90). W roku 1994 został sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, a funkcję tę sprawuję po dziś dzień.

„Profesor jest uczonym o wszechstronnych zainteresowaniach, którego cechuje wielka miłość do źródeł i mistrzowski warsztat naukowy" - mówił w 2013 roku podczas uroczystości odnowienie doktoratu prof. Krzysztof Ożóg - dyrektor Archiwum UJ i najstarszy uczeń prof. Wyrozumskiego.

Profesor odszedł 2 listopada 2018 roku.

Film powstał w okresie 2012 i 2014 roku. Montaż Andrzej Hytroś (Maciej Zborek). Zdjęcia: Andrzej Hytroś. Redakcja i reżyseria: Maciej Zborek. Rozmowy przeprowadził: Maciej Zborek.

Zobacz video galerię