Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrekcja Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor

dr hab. Przemysław Marcin Żukowski, prof. UJ

Dr hab nauk humanistycznych UJ (2017), profesor uczelni w Archiwum UJ. Interesuje się historią dyplomacji I poł. XX w., historią nauki, biografistyką oraz dziejami UJ, ze szczególnym uwzględnieniem historii Wydziału Prawa od II poł. XIX w. do 1939r.

Autor wielu publikacji, m. in.: Na przełomie pokoju i wojny. Francja w oczach polskiej opinii publicznej od wiosny 1938 roku do lata 1940 roku (Kraków 2012), Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II: 1780-2012, red. D. Malec (Kraków 2014), Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939 (Kraków 2016), współautor pięciu tomów wydawnictwa Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18: M-N, O-Q, R, S-Ś, T-Ż, red. K. Stopka (Kraków 2011-2015) oraz Kolekcji „Ex-librisów” Antoniego Ryszarda w Krakowie, red. D. Błońska (Kraków 2015). Redaktor m.in. R. Umiastowski, Dziennik wojenny 1939-1945 (Warszawa 2009) i W. Pobóg-Malinowski, Z mojego okienka. Fakty i wrażenia z lat 1939-1945, t. I: 1939-1940 (Łomianki 2013). Stypendysta m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2006), Fundacji Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (2007, 2009) oraz Polonia Aid Foundation Trust (2015).

wykaz publikacji w Repozytorium UJacademia.edu;

p.m.zukowski@uj.edu.pl

Zastępca Dyrektora

dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii UJ (2004), doktor habilitowany (2018), profesor uczelni w Archiwum UJ. Mediewista. Zajmuje się badawczo historią Uniwersytetu Krakowskiego w epoce staropolskiej, historią Kościoła w średniowieczu, zwłaszcza zakonów cystersów i dominikanów, historią osadnictwa i kultury, źródłoznawstwem i edytorstwem źródeł historycznych.

Autor monografii: Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu (2005), Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku (2017), Jędrzejów w wiekach średnich (2022). Współwydawca Księgi ziemskiej krakowskiej 2: 1394-1397 (2012). Współautor monografii, publikacji słownikowych i katalogowych: Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu (2004), Dzieje Nagłowic (2006), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 2-3 (2009-2011), Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej (2014), Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. I: 1364–1780 (2015). Redaktor i współredaktor tomów: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła (2007), Piękno darowane. Dzieła ofiarowane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zbiorach Collegium Maius (2014), Felix indiget amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi (2016), Universitätsstudium und Gesellschaft im Mitteleuropa vom 15. Bis zum 18. Jahrhundert (2017).

wykaz publikacji w Repozytorium UJacademia.edu;

tel.: 12 663-35-39, 507 006 607; maciej.zdanek@uj.edu.pl