Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rzecz o Czesławie Robotyckim

Profesor Czesław Robotycki urodził się w roku 1944. Swoją młodość spędził na Śląsku, a w roku 1962 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1962-1968 studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, gdzie w 1968 roku uzyskał stopień magistra etnografii, w 1977 roku doktora, a w 1993 roku doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał 14 grudnia 1999 roku, a stanowisko profesora nadzwyczajnego 1 listopada 2000 roku.

Wieloletni Kierownik Zakładu Etnografii Polski, Zakładu Teorii Antropologii Kultury, Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej. Od 1997 do 1999 roku Zastępca Dyrektora, a następnie w latach 1999-2008 Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Od 2012 roku Kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ. Członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN oraz Komisji Etnograficznej PAU. Ceniony wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor odszedł 19 stycznia 2014 roku.

Montaż Andrzej Hytroś (Maciej Zborek). Zdjęcia: Andrzej Hytroś. Redakcja i reżyseria: Maciej Zborek. Rozmowy przeprowadzili: Maciej Zborek.

Zobacz video galerię