Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Archiwalna

Skład Rady Archiwalnej w kadencji 2020-2024:

1.    Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – Dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący (do 2022); dr hab. Przemysław M. Żukowski, prof. UJ – Dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący (od 2022)
2.    Dr hab. Paweł Cichoń – Wydział Prawa i Administracji
3.    Prof. dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
4.    Dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ – Wydział Historyczny
5.    Dr hab. Władimir Miakiszew, prof. UJ – Wydział Filologiczny
6.    Prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Wydział Polonistyki
7.    Mgr Dorota Antosiewicz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
8.    Dr hab. Zenon Jabłoński, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
9.    Dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ – Wydział Chemii
10.    Prof. dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii
11.    Dr hab. Anna Gruca, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
12.    Prof. dr hab. Grzegorz Mazur (do 2022) – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
13.    Prof. dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
14.    Mgr Małgorzata Perier-Włodarska – Wydział Geografii i Geologii
15.    Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski
16.    Dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny
17.    Dr Beata Ogórek-Tęcza – Wydział Nauk o Zdrowiu
18.    Dr hab. Maciej Zdanek – Archiwum UJ

 

Skład Rady Archiwalnej w kadencji 2016-2020:

1.    Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący
2.    Dr hab. Paweł Cichoń – Wydział Prawa i Administracji
3.    Prof. dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
4.    Dr hab. Wojciech Krawczuk – Wydział Historyczny
5.    Dr hab. Władimir Miakiszew – Wydział Filologiczny
6.    Prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Wydział Polonistyki
7.    Mgr Dorota Antosiewicz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
8.    Dr hab. Antoni L. Dawidowicz – Wydział Matematyki i Informatyki
9.    Dr hab. Andrzej Turek – Wydział Chemii
10.    Prof. dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11.    Dr hab. Ryszard Gryglewski, prof. UJ – Wydział Lekarski
12.    Dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny
13.    Dr Wojciech Klapa – Wydział Nauk o Zdrowiu
14.    Dr hab. Anna Gruca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
15.    Prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
16.    Prof. dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
17.    Dr Maciej Zdanek – Archiwum UJ

 

Skład Rady Archiwalnej w kadencji 2012-2016:

1.     Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący
2.     Dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji
3.     Dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
4.     Dr hab. Wojciech Krawczuk – Wydział Historyczny
5.     Dr hab. Władimir Miakiszew – Wydział Filologiczny
6.     Prof. dr hab. Zofia Zaręba – Wydział Polonistyki
7.     Mgr Dorota Antosiewicz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
8.     Prof. dr hab. Ludwik M. Drużkowski – Wydział Matematyki i Informatyki
9.     Dr hab. Andrzej Turek – Wydział Chemii
10.   Dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11.   Dr hab. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski
12.   Dr hab. Tadeusz Librowski – Wydział Farmaceutyczny
13.   Dr Wojciech Klapa – Wydział Nauk o Zdrowiu
14.   Dr hab. Anna Gruca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
15.   Prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
16.   Dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
17.   Dr Maciej Zdanek – przedstawiciel pracowników Archiwum

 


Skład Rady Archiwalnej w kadencji 2008-2012:

 1.     Prof. dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor Archiwum UJ – przewodniczący
 2.     Dr hab. Andrzej Dziadzio – Wydział Prawa i Administracji
 3.     Dr hab. Marcin Karas – Wydział Filozoficzny
 4.     Prof. dr hab. Julian Dybiec – Wydział Historyczny
 5.     Prof. dr hab. Adam Fałkowski – Wydział Filologiczny
 6.     Prof. dr hab. Maria Strycharska-Brzezina – Wydział Polonistyczny
 7.     Dr hab. Jerzy Konior – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 8.     Prof. dr hab. Ludwik M. Drużkowski – Wydział Matematyki i Informatyki
 9.     Dr hab. Andrzej Turek – Wydział Chemii
 10.     Dr hab. Piotr Köhler – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 11.     Prof. dr hab. Andrzej Śródka – Wydział Lekarski
 12.     Dr Krzysztof Kmieć – Wydział Farmaceutyczny
 13.     Dr Wojciech Klapa – Wydział Nauk o Zdrowiu
 14.     Dr hab. Anna Guca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 15.     Prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 16.     Dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 17.     Dr Mariusz Jakubek – z-ca dyrektora Archiwum
 18.     Mgr Grzegorz Fulara – Biblioteka Jagiellońska
 19.     Mgr Beata Mokrzycka – administracja ogólnouczelniana – Dział Organizacji.
   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawozdania z posiedzeń Rady Archiwalnej

2018 r.:

Protokół z posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 22 marca 2018 r.

Załącznik 1 do protokołu posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 22 marca 2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 7 czerwca 2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 5 lipca 2018 r.

 

2017 r.:

Protokół z posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 30 marca 2017 r.

 

2016 r.:

Protokół z posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 17 marca 2016 r.

Załącznik 1 do protokołu posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 17 marca 2016 r.

 

2015 r.:

Protokół z posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik 1 do protokołu posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik 2 do protokołu posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 25 marca 2015 r.

 

2013 r.:

Protokół z posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik 1 do protokołu posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik 2 do protokołu posiedzenia Rady Archiwalnej Archiwum UJ z dnia 25 kwietnia 2013 r.