Niezwykłe odkrycie w zbiorach Archiwum UJ

Zbiory Archiwum  UJ kryją wiele niespodzianek. Jedna z nich została niedawno ujawniona w materiałach pozostałych po Institut für Deutsche Ostarbeit działającym w okupowanym Krakowie w latach 1940-1944 (sygn. Arch. UJ - IDO 54). Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie był placówką naukowo-propagandową z siedzibą w Collegium Maius. Dotychczas największą uwagę badaczy skupiały materiały etnograficzne i antropologiczne dotyczące badań rasowych, zwłaszcza w kontekście Holocaustu. Tymczasem przy okazji digitalizacji zespołu IDO pracownicy Archiwum UJ natrafili na zbiór nieznanych i niespodziewanych w tym miejscu archiwaliów z zakresu historii sztuki. Jest to m.in. starodruk Caspara Meriana z około 1652 r., przedstawiający widok miasta Prentzlow w Niemczech oraz notatki i szkice rysunkowe od XVII do początku XX wieku, związane głównie z zamkiem Marienburg w Dolnej Saksonii. Badania nad odkrytymi materiałami planują podjąć pracownicy Instytutu Historii Sztuki UJ.

Data opublikowania: 27.01.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek