I Zjazd Historyków Wychowania w Poznaniu

W dniach 13-15 października 2019 r. w Poznaniu odbył się I Zjazd Historyków Wychowania pod tytułem „Polskie tradycje akademickie” zorganizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza i Towarzystwo Historii Edukacji. Uroczystego otwarcia w Auli Lubrańskiego dokonali przedstawiciele władz uczelni i prezes Towarzystwa Historii Edukacji prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk.

Zjazd obradował w pięciu sekcjach tematycznych: „Koncepcje i modele uniwersytetu”, „Kobiety na uniwersytetach – kształcenie i kariery”, „Polacy na studiach za granicą i cudzoziemcy w Polsce”, „Profesor uniwersytetu – uczony czy urzędnik?” oraz „Historia wychowania – przedmiot kształcenia i dyscyplina naukowa – tradycje i współczesne tendencje”. Wygłoszono ponad 50 referatów. Zjazd zgromadził ponad 100 przedstawicieli historii wychowania i oświaty ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali Prof. dr hab. Julian Dybiec oraz pracownik Archiwum UJ – dr hab. Maciej Zdanek, który przedstawił referat „Akademia Krakowska jest Academia Regni O genezie idei Szkoły Głównej i stanu akademickiego (XVI-XVII wiek)”.

Obecność Archiwum UJ była nawiązaniem do prowadzonych przez naszą jednostkę od lat 30. XX w. intensywnych badań nad dziejami szkolnictwa, wychowania i myśli pedagogicznej w Polsce i wielkiego wkładu w rozwój tej dyscypliny naukowej ze strony pracowników Archiwum UJ, z Henrykiem Baryczem i Leszkiem Hajdukiewiczem na czele. Następny Zjazd Historyków Wychowania ma odbyć się w Krakowie w 2023 r. w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, a jego organizacji podjęli się Uniwersytet Pedagogiczny i Akademia Ignatianum.

Data opublikowania: 24.10.2019
Osoba publikująca: Maciej Zborek