Funkcjonowanie Oddziału Akt Collegium Medicum Archiwum UJ po przeprowadzce

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że w związku z przeniesieniem Oddziału Akt Collegium Medicum UJ do budynku przy ul. Badurskiego 19, ulega zmianie czas pracy Oddziału. Oddział Akt Collegium Medicum Archiwum UJ jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00.

Zmianie ulegają również nr telefonów do Oddziału: 12 658 11 58 w. 70 (biuro), 12 658 11 58 w. 71 (magazyn), 12 658 11 58 w.72 (magazyn).

Data opublikowania: 03.10.2019
Osoba publikująca: Maciej Zborek