Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspomnienia profesora Andrzeja Białasa

Profesor Andrzej Białas urodził się 26.07.1936 roku. Od 1957 roku naukowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym został zatrudniony w Instytucie Fizyki jeszcze przed obroną magisterium (1958). W 1962 roku obronił doktorat, a cztery lata później pracę habilitacyjną. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1986 roku. Odznaczony profesurą honorową Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 roku.

Przez wiele lat  współpracował z  Instytutem Fizyki  Jądrowej  im.  Henryka  Niewodniczańskiego  PAN,  jest  członkiem Komitetu Fizyki PAN, członkiem Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU. Od 2001 roku pełni funkcję prezesa  Polskiej  Akademii Umiejętności.

Zobacz video galerię

Pamięć Uniwersytetu: Fizyka w PRL-u, wspomnienia profesora Andrzeja Białasa