Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspomnienia profesora Adama Strzałkowskiego

Prof. dr hab. Adam Strzałkowski urodził się 26 listopada 1923 roku w Tenczynku. Studia fizyki ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1948 roku. Karierę zaczynał od astronomii w Obserwatorium Astronomicznym UJ u profesora Tadeusza Banachiewicza, którego uważa za swojego pierwszego mistrza. Wspólnie z Olegiem Czyżewskim i Jerzym de Mezerem zbudował pierwszy w Polsce radioteleskop do obserwacji słońca. Do dzisiaj cytowana jest jego praca o rozpraszaniu promieniowania w atmosferze Ziemi, która miała być jego doktoratem. Równocześnie zajmował się fizyką: z Janem Wesołowskim i Jerzym Janikiem wznowili od zera (rozpoczęte przed wojną przez Mieczysława Jeżewskiego) pomiary promieniowania kosmicznego pod ziemią, w jednej z komór Kopalni Soli w Wieliczce. Pod koniec lat 40. rozpoczął pracę w Zakładzie Fizyki Jądra Atomowego i szybko stał się głównym współpracownikiem prof. Henryka Niewodniczańskiego. W tym pionierskim okresie zajmował się budową cyklotronu oraz akceleratora elektrostatycznego w Instytucie Fizyki UJ.

Prof. Adam Strzałkowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego profesorem honorowym , członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem h.c. Uniwersytetu Śląskiego, byłym prorektorem UJ (1973 - 1975), byłym dyrektorem Instytutu Fizyki UJ i wicedyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Prof. Strzałkowski jest autorem lub współautorem ponad 160 oryginalnych artykułów naukowych, z których wiele zyskało szeroki rozgłos i uznanie. W ogromnej większości są to prace opublikowane w czasopismach najwyższej rangi światowej. Szereg prac posiada rangę odkrycia naukowego, są licznie cytowane w literaturze światowej i weszły na trwale do podręczników. Uważany jest za jednego z fizyków najbardziej zasłużonych dla rozwoju badań jądrowych w Polsce.

Pomimo przejścia na emeryturę w roku 1994 prof. Strzałkowski jest nadal bardzo aktywny naukowo.

Profesor odszedł 25 lipca 2020 roku.

Zobacz video galerię